Psychedelic

1P-LSD

650.007,400.00

Phenethylamines

2-BA (hydrochloride)

170.0013,000.00

Stimulants

2-NMC

600.006,500.00

Phenethylamines

2-PTC Powder

170.0013,000.00

Phenethylamines

25B-NBOMe Powder

70.006,515.00
55.001,900.00

Cannabinoids

3-CAF

35.003,300.00

Cathinones

3-CMC Crystal

75.003,200.00

Stimulants

3-FPM

600.006,500.00

Stimulants

4-CEC

490.006,200.00

Stimulants

4-CL-PVP

490.006,200.00

Cathinones

4-CMC Crystal

55.003,200.00

Stimulants

4-CPRC

Stimulants

4-EEC

470.006,000.00

Stimulants

4-EFMC

Cathinones

4-EMC Powder

34.002,560.00
Sale!

Cathinones

4-FPD Crystal

23.002,800.00

Cathinones

4-FPI Crystal

35.002,800.00

Cathinones

4-FPP Crystal

35.002,800.00
34.002,560.00
34.002,560.00

Cathinones

4-MPD Crystal

35.002,800.00

Stimulants

4-MPH

Phenethylamines

4F-APB Powder

70.006,400.00

Phenethylamines

4F-APB Powder (Copy)

70.006,400.00
34.002,560.00

Stimulants

4F-PV8

40.002,560.00

Stimulants

4F-PV9

34.002,560.00

Stimulants

4MPD

490.006,200.00

Phenethylamines

5-APB Powder

45.004,655.00
40.003,025.00

Phenethylamines

5-EAPB Powder

45.004,655.00

Phenethylamines

5-MAPDB

70.003,620.00

Phenethylamines

5-MeO-MALT Powder

70.004,300.00

Stimulants

5-Methyl-Ethylone

Stimulants

5-PPDI

Cannabinoids

5F-MN24 Powder

36.002,560.00

Cannabinoids

5F-NPB22 Powder

35.002,800.00

Cathinones

A-PBT (Powder)

34.002,560.00
40.002,560.00

Cathinones

A-PVP Crystal

55.003,400.00

Cathinones

A-PVT

42.002,400.00

Cannabinoids

ADB-Chminaca Powder)

30.002,700.00

Cannabinoids

ADB-Fubinaca Powder

30.002,700.00

Phenethylamines

Allylescaline Powder

70.004,655.00

Psychedelic

bk-2CB

600.006,500.00

Psychedelic

BK-EBDP

490.006,200.00

Phenethylamines

C30-NBOMe Powder

70.003,725.00

Stimulants

Dibutylone

600.006,200.00

Cathinones

Dibutylone Crystal

42.502,515.00
Sale!

Stimulants

Dimethylphenidate

500.006,500.00

Psychedelic

Diphenidine

600.006,500.00

Phenethylamines

EFLEA

95.0012,800.00

Phenethylamines

EFLEA

95.0012,800.00

Cathinones

Ethylone Crystal

34.003,025.00

Phenethylamines

Ethylphenidate Crystal

20.001,400.00

Phenethylamines

Etizolam Powder

20.001,400.00

Stimulants

F-PV9

Psychedelic

Flubromazepam

600.006,500.00

Cannabinoids

FU-PX2 Crystal

40.003,025.00

Cannabinoids

FUB-AMB

40.003,200.00

Smoking

FUB-AMB

490.006,200.00

Cannabinoids

IPO-33

30.002,700.00

Cathinones

M11

35.002,400.00

Cannabinoids

MAB-CHMINACA Powder

35.002,800.00
Sale!

Phenethylamines

MDPHP Powder

35.003,025.00

Phenethylamines

Meclonazepam Powder

50.003,955.00

Stimulants

Medhylone

600.006,500.00

Stimulants

MEO-PV8

Stimulants

MEO-PV9

Phenethylamines

Methallylescaline Powder

170.002,990.00
Sale!

Stimulants

Methamnetamine

450.006,000.00
Sale!
50.003,375.00

Stimulants

Mexedrone

490.006,200.00

Cannabinoids

MMB-2201 Powder

30.002,700.00

Smoking

MMB-CHMINACA

490.006,200.00

Cannabinoids

MMB-CHMINACA Powder

35.003,300.00

Smoking

MMB2101

Cathinones

MMBC Crystal

35.002,800.00

Stimulants

MPHP

490.006,200.00

Cathinones

MTTA

40.003,250.00

Cannabinoids

NM-2201 Powder

40.002,560.00

Smoking

NM2201

600.006,500.00

Cannabinoids

P1X Crystal

40.003,025.00

Cannabinoids

P2X Crystal

40.003,025.00

Cathinones

PV 8 Crystal

40.003,025.00

Cannabinoids

PX-3 Crystal

40.003,200.00

Cannabinoids

SDB-005 Powder

36.002,560.00

Cannabinoids

SDB-006

36.002,560.00

Smoking

SDB005

490.006,200.00
25.001,980.00
30.002,330.00

Stimulants

TH-PBP

Stimulants

TH-PHP

Cathinones

TH-PVP

40.003,250.00

Stimulants

TH-PVP

490.006,200.00

Cathinones

TMEO-PD Crystal

35.002,800.00

Cathinones

VEVP Powder

40.002,560.00